Việc cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không được nới lỏng một số quy định

Dai ly ve may bay quan Tan Binh

Thứ Tư, ngày 27 tháng 7 năm 2016

Việc cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không được nới lỏng một số quy định, trong đó có việc dùng báo cáo tài chính đã được kiểm toán để xác nhận vốn thay cho văn bản bảo lãnh của ngân hàng, theo Nghị định 92/2016 NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 1-7.
Việc cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không được nới lỏng một số quy định
Việc cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không được nới lỏng một số quy định
So với Nghị định số 30/2013 được ban hành trước đó, Nghị định 92 có một số thay đổi, trong đó đáng chú ý là việc xác nhận vốn của doanh nghiệp.
Nếu như trước đây Nghị định 30 quy định “đối với hãng hàng không đang khai thác, có thể sử dụng bảo lãnh của ngân hàng làm văn bản xác nhận vốn phù hợp” thì Nghị định 92 chấp nhận báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
Cụ thể, Điều 4 khoản 1, điểm c của Nghị định 92 quy định “đối với doanh nghiệp đang kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác quy định tại nghị định này có thể sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán chấp nhận toàn phần của 2 năm liền trước với thời điểm đề nghị hoặc văn bản bảo lãnh của ngân hàng làm văn bản xác nhận vốn”.
Trước đó, hồi tháng 3-2016, dư luận từng xôn xao về việc Bộ GTVT trình Chính phủ đề nghị cấp giấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Lưỡng dụng Ngôi sao Việt (Vietstar Airlines), trong đó có báo cáo Chính phủ cho phép Vietstar Airlines sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán thay thế văn bản xác nhận vốn.
Điều đáng nói là khi đó vốn điều lệ của Vietstar Airlines mới chỉ có  625,7 tỉ đồng, còn thiếu 74,3 tỉ đồng mới đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 30/2013, song vẫn được đề nghị trình cấp phép.
Sau đó, Chính phủ đã từ chối đề nghị xin chấp thuận cấp phép cho Vietstar Airlines vì theo quy định tại Nghị định 30/2013, doanh nghiệp phải có văn bản bảo lãnh của ngân hàng làm văn bản xác nhận vốn.
Việc Bộ GTVT trình Chính phủ nới lỏng một số điều kiện kinh doanh vận tải hàng không được dư luận cho là rất khó hiểu, vì đây là một ngành nghề kinh doanh cần sự kiểm soát chặt chẽ hơn các ngành nghề kinh doanh vận tải khác.
Ngoài ra, Nghị định 92 cũng quy định rõ hơn đối với doanh nghiệp hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng đủ hai điều kiện. Thứ nhất là, bên nước ngoài chiếm không quá 30% vốn điều lệ. Thứ hai, phải có ít nhất một cá nhân Việt Nam hoặc một pháp nhân Việt Nam giữ phần vốn điều lệ lớn nhất. Trường hợp pháp nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài thì phần vốn góp nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ của pháp nhân.
Còn đối với doanh nghiệp vận tải hàng không mà không có vốn đầu tư nước ngoài nếu muốn chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài thì chỉ được chuyển nhượng sau 2 năm kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng không.
(TBKTSG Online)
Mời xem thêm: